Printen
Opdracht 1
Leg uit waarom de bouw van een toren vroeger zo lang duurde. Gebruik daarbij in ieder geval de begrippen handwerk en geld.

Opdracht 2
Bedenk een aantal redenen waarom de bouw van een toren (bijvoorbeeld een wolkenkrabber) in onze tijd veel minder tijd kost. Probeer er achter te komen in hoeveel tijd de Gorcumse toren nu gebouwd zou kunnen worden.

Opdracht 3
Beklim de toren en tel het aantal treden dat je moet lopen om helemaal boven te komen. Het aantal is?

Opdracht 4 (Gorcums Museum)
In de historische opstelling van het Gorcums Museum (1ste verdieping, zaal 1) is een thema De Grote Toren. Hoeveel keer is de toren hier afgebeeld? Probeer te ontdekken welke kunstenaars deze afbeeldingen gemaakt hebben. Schrijf de namen van deze kunstenaars en de titels van de schilderijen op. Zet er ook bij in welk jaar de schilderijen gemaakt zijn.

Opdracht 5 (Regionaal Archief Gorinchem)
In het archief zijn boeken te vinden waar de Grote Toren in voorkomt. Vraag in dit archief minstens één boek op. Je mag er ook méér opvragen. Welke boeken heb je gevraagd?

Opdracht 6 (Regionaal Archief Gorinchem)
Zoek in een van de opgevraagde boeken op in welke bouwstijl de Gorinchemse toren is gebouwd.

Opdracht 7 (Regionaal Archief Gorinchem)
Zoek op internet welke bouwstijlen er nog meer zijn en zoek van elke stijl een voorbeeld. Dat voorbeeld moet wel een toren zijn! Zoek er minstens 3.

Opdracht 8
Zoek andere kerktorens in Gorinchem en maak er een foto van. Schrijf erbij bij welke kerk de toren hoort. Ook torens die nu niet echt meer bij een kerk horen (b.v. omdat de kerk verbouwd is tot appartementen) mag je fotograferen.

Opdracht 9
Hoe komt het dat tijdens de Tweede Wereldoorlog het werk regelmatig stil lag?

Opdracht 10
Torens hadden vroeger verschillende functies. Schrijf er drie op:

Opdracht 11
Wat voor functies kunnen torens nu hebben? Bedenk er twee.

Opdracht 12
Op het puntje van een toren staat meestal een figuur. Zoek uit welke figuren dat kunnen zijn en schrijf erbij wat de betekenis van die figuren is. Noem er drie.

Opdracht 13
In de meeste torens hangen klokken. Vaak zijn dat luidklokken. Luidklokken zijn er om (3 antwoorden):

Opdracht 14
Soms hangt er ook een carillon. Wat is dat en waar dient het voor?

Opdracht 15
Hoe noem je iemand die een carillon bespeelt?

Opdracht 16
Verzin vijf vragen die je degene die het carillon van de Grote Toren bespeelt, wilt stellen. Maak een afspraak met hem en interview hem.

Opdracht 17
In de Grote Toren is een plek om te herdenken. Die is er in 2002 gekomen na een schietgebeurtenis in januari 1999. Er kwamen toen twee meisjes om het leven. Probeer er achter te komen wat er gedaan is om die plek in te richten. TIP: het is zeer de moeite waard om in die ruimte te kijken. Je ziet er bijvoorbeeld het kunstwerk Lichttrechter van Corrie van de Vendel. In de kokertjes kun je een boodschap stoppen.

Printen